Zvezdna vrata SG-1

Serija o tajanstvenom artifaktu koji je bio zakopan par hiljada godina!

On TV

/t/zvezdna-vrata-sg-1 2010 Season 4, Episode 16 05/31/2018 - 19:00

Epizodel

/t/zvezdna-vrata-sg-1/s-1/e-5 Dve strani sveta Season 1, Episode 5
/t/zvezdna-vrata-sg-1/s-1/e-13 Ogenj in voda Season 1, Episode 13
/t/zvezdna-vrata-sg-1/s-1/e-14 Hator Season 1, Episode 14